Kunstverhuur

Kunstverhuur

 

Het is mogelijk schilderijen van Edith Geleijn te huren.
Dit heeft een aantal voordelen:

 

  1. U hoeft niet in 1 keer de vraagprijs van het schilderij te betalen.
  2. Zonder inschrijfkosten schrijft u zich in d.m.v. het huurcontract . In het huurcontract staat dat u akkoord gaat met het automatisch overmaken van het maandelijkse huurbedrag.
    Een voorbeeld van het huurcontract staat hieronder. Ik vraag u bij inschrijving om een kopie van uw geldige legitimatie.
  3. Wilt u toch na een aantal maanden iets anders aan de muur? dat kan, het huurbedrag blijft staan en gaat over op het andere schilderij in dezelfde prijsklasse.
  4. Wilt u na een tijd het schilderij toch nu helemaal afbetalen, dan wordt het huurbedrag (als spaarbedrag) van de totale prijs afgetrokken.
  5. Wilt u de eigenaar worden van het schilderij zonder een groot bedrag uit te geven,  huurt u iedere maand door, en op een bepaald moment laat ik u weten, dat het schilderij van u is!

 

Huurprijzen:

schilderijen van ± €  1000,–  huurprijs per maand:  €  45,–

schilderijen van ± €    800,–  huurprijs per maand:  €  35,–

schilderijen van ± €    400,–  huurprijs per maand:  €  25,–

schilderijen van ± €    250,–  huurprijs per maand:  €  20,–

 

Huurcontract

Edith Geleijn.
Tadamasingel 78  7201EN
Zutphen 0575 517842  0f  06 24 61 15 18
datum:
naam:
adres:
telefoon:
email ;
evt. website:

 

Wil graag het schilderij   ………………………………   huren van Edith Geleijn.
Dit schilderij kost  €  ………………….,-  en wordt voor   €  …………….,-  per maand gehuurd.
Bij eventuele aankoop wordt het reeds betaalde huurbedrag afgetrokken van de totaal prijs.
Hierbij verplicht de huurder zich maandelijks  €   ………..,–  over te maken op
rekening: 000000000000  t.a.v. E.M. Geleijn te Zutphen.

 

Artikel 4 Gebruik:
De huurder mag het kunstwerk niet aan derden verhuren, in bruikleen geven of op andere wijze in bezit geven. De gehuurde kunstwerken mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar toe kunstwerken bestemd zijn. De kunstwerken hoeven niet te worden schoongemaakt.

 

Artikel 6 Schade of vermissing:
Lid 1 De huurder is tot het moment dat het kunstwerk weer in bezit is van de kunstenaar aansprakelijk voor eventuele vermissing van het kunstwerk en voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, aan het kunstwerk toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en door toedoen van derden of niet.
In geval van beschadiging of vermissing van het kunstwerk dient de huurder de kunstenaar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Lid 2 Bij aansprakelijkheid door schade of vermissing geldt als waarde van het kunstwerk de verkoopwaarde als vermeld.
De kunstenaar houdt als maker, ook na verkoop, uitdrukkelijk het auteursrecht op zijn kunstwerk. Dat betekent onder ander dat het openbaar maken en/of (laten) reproduceren van het kunstwerk op wat voor manier dan ook alleen mogelijk is na schriftelijke toestemming van de kunstenaar.
Handtekening   huurder:                                                       Handtekening kunstenaar: